About Our Clinic

SMILE FACTORY


คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปากโดยทีมทันตแพทย์ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเราเป็นผู้ที่ ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรมเพิ่มเติมแยกตามรายสาขาเฉพาะด้าน ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษา ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม